Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

DĚTSKÉ DOPRAVNÍ

HŘIŠTĚ

 MLADÁ BOLESLAV

areál 8. ZŠ Václavkova 1040, Mladá Boleslav 

 

Naše činnost je realizována s finanční podporou                 statutárního města Mladá Boleslav

mb_znak.gif

Statutární město Mladá Boleslav
zuz.jpg

 

znak-besip.png

 

 

 

 

 

 Informace o činnosti na všech dětských dopravních hřištích, výukové programy, testy na : https://www.ibesip.cz                 

 Monika šová-

 

Obrazek-

-V České republice existuje síť dopravních hřišť pro děti. Jednotlivé hřiště mají různé majitele, podoba hřiště a rozsah jeho fungování záleží na množství financí, které má dané dopravní hřiště k dispozici a na obětavosti a zapálenosti lidí, kteří sObrazeke o hřiště a dopravní výchovu starají. Záleží na školách, mateřských i základních, v jakém rozsahu se této problematice věnují. Na dopravní hřiště může také dorazit dítě ve svém volném čase s rodiči. 

 

Cílem dopravní výchovy je připravit děti na samostatný, bezpečný pohyb v dopravním prostředí. Zajistit, aby děti byly vybaveny potřebnými znalostmi a návyky, které jsou nutným předpokladem bezpečného pohybu v dopravním prostředí. Často se v silničním provozu setkáváme s bezohledností, agresivitou a riskováním. Na jedné straně je úkolem děti ochránit, na druhé straně z nich vychovat takové účastníky provozu, kteří se budou chovat ohleduplně a řídit se stanovenými pravidly. 

 

Dětská dopravní hřiště (DDH) mají pro dopravní výchovu velký význam. Nejen proto, že na nich probíhá praktický nácvik řady dovedností, které potřebují pro svůj bezpečný pohyb v provozu na komunikacích, ale i proto, že mohou zastávat řadu dalších funkcí podporujících a umožňujících dopravně výchovné působení v tom nejširším slova smyslu.

Obrazek

  KONTAKT:

 

ředitel a správce DDH 

Autoškola Jan Čapek

Telefon: 602 240 884

E-mail: capek.mb@seznam.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prázdniny na DDH

30. 6. 2021