Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ

(PRAVIDLA A VŠEOBECNÉ INFORMACE)

 

Program pro začínající cyklisty (dále jen „program“) vyhlašují Rada vlády ministra dopravy pro bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Policejním prezidiem, Ústředním automotoklubem České republiky, Autoklubem České republiky a Českým červeným křížem.

Program se vyhlašuje každoročně.
Okresního kola DSMC se mohou zúčastnit soutěžící ze základních kol ze základních škol, nebo odpovídajících ročníků gymnázií, popř. dalších alternativních škol okresu Mladá Boleslav, a to v I. kategorii čtyřčlenné družstvo (2 děvčata + 2 chlapci) rok narození ...... a v II. kategorii čtyřčlenné družstvo (2 děvčata + 2 chlapci) rok narození ....


Cílem programu je přispívat ke zvýšení efektivity dopravně výchovného působení ve školách, správnému a bezpečnému chování dětí v silničním provozu a ke snižování dopravní nehodovosti, prohloubit a ověřit znalosti a dovednosti žáků v uplatňování pravidel silničního provozu pro cyklisty, v technice jízdy na kole a v dalších dovednostech nezbytných k bezpečné jízdě na kole, podněcovat a zvyšovat zájem žáků o bezpečnou dopravu a o dopravní výchovu.

Program odpovídá obsahu Standardu základního vzdělání (MŠMT) a skládá se z těchto částí: teoretické znalosti pravidel silničního provozu (test), praktické uplatňování pravidel silničního provozu (jízda podle pravidel silničního provozu), praktické zvládnutí techniky jízdy na kole (jízda zručnosti), praktické nebo teoretické zvládnutí zásad první pomoci.

Program má svá základní kola ve školách, která jsou organizována někde již na podzim, ale většinou v jarních měsících. Nejlepší školní družstva postupují do oblastních kol (ta jsou organizována v dubnu a květnu), vítězové dále pak postupují do krajských kol a ti úplně nejlepší do celostátního finále. Největší důraz je kladen na co nejširší organizaci základních kol, protože právě zde je možné podchytit nejvíce žáků různými formami přípravy na disciplíny programu. Ať už je to volitelný předmět či dopravní kroužek anebo jenom individuální příprava.
Základním materiálem pro organizaci programu je metodická příručka.V okresním kole DSMC absolvují družstva čtyři soutěžní disciplíny v předem stanoveném pořadí. Výsledek družstva je dán součtem trestných bodů jednotlivých jeho členů. Obsah jednotlivých disciplín odpovídá požadavkům na znalosti a schopnosti žáků základních škol a navazuje na disciplíny základních kol DSMC a výuku dopravní výchovy.

 
Bodované soutěžní disciplíny:
 
      Pravidla provozu na pozemních komunikacích - teoretická část (test)
      Pravidla provozu na pozemních komunikacích - praktická část (jízda po DDH)
      Jízda zručnosti na kole
      Zásady poskytování první pomoci
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                              

   

 

 

 
     
     
     
     
     

 

 

.
 
 
 

 

 

 

 

Na

 

Náhledy fotografií ze složky Dopravní soutěž