Jdi na obsah Jdi na menu
 


Závěrečné přezkoušení pro získání „Průkazu cyklisty“

 

Přezkoušení pravidel provozu na pozemních komunikacích:

 Kontrolní testové otázky pro zkoušku jsou zpracovány do souborů tří testů (test č. 1, 2, 3), obsahující každý 20 otázek, z toho 10 otázek je ze všeobecné části zákona v rozsahu cyklisty, 7 otázek ze znalosti dopravních značek a 3 otázky ze znalosti řešení křižovatek. Při zpracování testů byl vzat v úvahu věk žáků 10 let a jsou tedy určeny pouze pro tuto věkovou kategorii.
Testy jsou určeny pro stálé používání a žáci správné odpovědi zapisují do odpovědních lístků používaných i pro dopravní soutěže (nikoliv do testů).
Podmínky úspěšnosti pro hodnocení prospěl stanoví vyučující před vlastním přezkoušením.
 

Počet správných odpovědí by neměl být nižší než 80%.

 Interaktivní zkouška cyklisty- test č. 3

 

 Závěrečné přezkoušení praktického výcviku

V závěru praktického výcviku se doporučuje provést závěrečné přezkoušení v trvání asi 10 až 15 minut pro každou skupinu. Žáci obdrží příslušný počet žetonů (počet určí vyučující), které jim budou za závažné dopravní přestupky odebírány ve formě „ tzv.pokuty“. Vyučující předem určí, které přestupky považuje za závažné. Žák, který v průběhu praktického přezkoušení „utratil“ všechny žetony, tak nesplnil podmínky pro získání „Průkazu cyklisty“ a to i přesto, že splnil podmínky testového přezkoušení z pravidel provozu na pozemních komunikacích.

 

Obrazek

Organizační postup u žáků, kteří neprospěli

-Pedagogický doprovod vyplní „Průkaz cyklisty“ podle přítomných žáků. Žáci, kteří nesplnili podmínky testového přezkoušení nebo podmínky praktického přezkoušení, potvrzený průkaz nedostávají. V takovém případě vyplněné, neorazítkované a nepodepsané průkazky dostane pedagogický doprovod (zpravidla s testem), který tak má možnost žáky ve škole doučit a přezkoušet a po případném splnění podmínek průkaz podepsat a opatřit razítkem školy.

O udělení průkazu rozhoduje dopravní instruktor a učitel doprovázející třídu

 

 

KONTROLNÍ – TESTOVÉ OTÁZKY 
 

zkouška cyklisty- test č. 3

 

strana 1.pdf

strana 2.pdf

strana 3.pdf

strana 4.pdf

 

 

Klíč test č.3.docx